Политика за защита на личните данни ARX

Политика за защита на личните данни ARX

 

1.) Обща информация

 

Радваме се, че използвате нашето приложение Augemented Reality и Ви благодарим за интереса към нашата политика за защита на личните данни. Ние се стремим да Ви предоставим обхватна уеб-оферта. Защитата на личната Ви сфера при ползването на нашия сайт е с висок приоритет за нас. Следната политика за защита на личните данни цели да Ви информира относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни посредством нашия сайт arx.departd.de. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (например Вашите имена, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.) Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име или идентификационен номер. При обработването на Вашите данни ние стриктно се придържаме към спазване на законовите разпоредби, най-вече към спазване разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и за нас е много важно посещението Ви на нашия уебсайт да е абсолютно безопасно.

 

 

2.) Лице, отговорно за обработването

 

Лице за контакт и така наречения администратор на данните по отношение на посещението на нашия уебсайт и ползването на нашето приложение Augmented Reality (AR) по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД.

 

При въпроси или предложения относно защитата на личните данни, с удоволствие сме на Ваше разположение. Данни за контакт с Администратора и координати за връзка с Длъжностното лице по защита на данните:

 

„Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД

ул. „Скопие“ № 1А

1233 София, България

 

E-Mail: dataprotection@kaufland.bg

 

3.) Длъжностно лице по защита на данните

 

При въпроси относно защитата на личните данни във връзка с нашите оферти или при посещението на нашия уебсайт и ползването на нашето приложение AR можеш по всяко време да се обърнеш към нашето длъжностно лице по защита на данните. С него може да се свържеш на посочения по-горе адрес, както и на и-мейл dataprotection@kaufland.bg (ключова дума: “на вниманието на длъжностното лице по защита на данните “). Обръщаме внимание, че когато използвате този имейл адрес съдържанието не е достъпно само до нашето длъжностно лице по защита на данните. Ако желаете да обмените поверителна информация, Ви молим първо да се свържете с нас директно на посочения и-мейл адрес.

 

 

4.) Общ преглед – посещение на нашия уебсайт

 

Цели на обработката на данни и категории обработени данни

Когато посещавате нашия уебсайт, автоматично (т.е. без регистрация) се събира и запаметява информация, така наречените лог-файлове на сървъра. Използваните уеб-сървъри стандартно обработват и съхраняват следните категории данни:

 

 • Вашия IP-адрес
 • имената на избраните файлове, 
 • уебсайтовете, чрез които сте стигнали до нашата оферта чрез препратка,
 • датата и часа на извикването,
 • вид и версия на браузър и операционна система

 

Целта на обработването на данните е възможността за използване на нашия уебсайт от Вашето устройство и правилното му представяне на Вашето устройство респ. във Вашия браузър. Тези данни използваме още и за оптимизация на нашия уебсайт и за гарантиране на безопасността на нашите системи. Ние не оценяваме тези данни с маркетингова цел.

 

Правно основание за обработване на данните

Правното основание за временното запаметяване на данните и лог-файловете е чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от ОРЗД. Наш легитимен интерес е да презентираме оптимизиран уебсайт и да може да осъществим комуникация между нашия сървър и Вашето крайно устройство.

 

Срок на съхранение на данните

Всички лични данни, които ни предоставяте, се изтриват, веднага щом вече не са необходими за постигането на целта на тяхното съхранение, но не по-късно от изтичането на седем дни след събирането им. В случай на събиране на данни за целите на достъп до уебсайта, това е моментът, в който завършва съответната сесия. 

 

Получатели/Категории получатели

Личните данни, които Вие ни предоставяте, се запаметяват в лог-файл на сървъра на нашия доставчик, на когото възлагаме обработката на лични данни въз основа на нашия легитимен интерес съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД и въз основа на договор съгласно чл. 28 от ОРЗД.

 

 

5.) Приложение Augmented Reality

 

Цели на обработката на данни и категории обработени данни

 

Когато влезете в нашето приложение AR, когато го разглеждате и/или взаимодействате с него, ние обработваме данни за устройството и приложението, като например твоя IP-адрес, устройството, операционната система, както и данни за браузъра, които се събират чрез анонимизирано идентифициране на сесията.

 

Със сканирането на QR-код респ. стартиране на линка, съдържанията на приложението AR се предават на използваното от Вас крайно устройство. За да може съдържанието на приложението AR да се възпроизвежда на Вашето устройство и да се интегрира в средата на камерата му, трябва да разрешиш достъп до камерата и жироскопичния сензор. За да може да се запише съдържанието на приложението AR в средата, заснета от Вашата камера, обработването на Вашия IP-адрес е технически необходимо. Тези данни не се оценяват. Всички данни от изображения и звук, регистрирани от Вашата камера, остават само на Вашето устройство и не се предават към нас. Тук  става дума за така нареченото обработване на данни от страна на клиента.

 

 

Правно основание за обработване на данните

Правното основание за обработване на данните е чл. 6, параграф 1, изр. 1, буква б) от ОРЗД, когато стартирането на страницата стане в хода на ползването на уебсайта респ. приложението AR, а в останалите случаи се прилага  чл. 6, параграф 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД въз основа на нашия законен интерес за осигуряване на непрекъснато функциониране и безопасност на нашите системи.

 

Срок на съхранение на данните

Обработването на данните е необходимо за целите на работата на уебсайта и на приложението AR, за осигуряване непрекъснатото функциониране и безопасност на нашите системи, както и за общата административна поддръжка на нашия уебсайт. Освен за описаните горе цели данните за достъп се съхраняват временно във вътрешни лог-файлове, за да се открие причината и да се предприемат действия в случай на евентуални повтарящи се извиквания или такива с престъпни намерения, които застрашават стабилността и безопасността на нашия уебсайт. По тази причина лог-файловете се съхраняват в продължение на 7 дни и след това се изтриват.

 

6.) Използване на „бисквитки“ (Cookies)

 

На нашия уебсайт използваме така наречените „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на крайното Ви устройство и които се запаметяват от Вашия браузър. Те служат, за да направят уебсайта по-удобен, ефективен и сигурен.

Можете да конфигурирате настройките на браузъра Ви по такъв начин, че настройката на бисквитките да бъде ограничена или забранена изцяло. Обръщаме внимание, че е възможно да не можете да използвате всички функции на нашия уебсайт. Този уебсайт използва следните видове бисквитки, чийто обхват и начин на функциониране се разясняват по-долу:

 

 1. Технически необходими бисквитки:

Технически необходимите бисквитки дават възможност за безпроблемното функциониране на нашия уебсайт. Към тях спадат по-специално бисквитките за сесии. Те запаметяват така наречения сесиен ID, с който различните запитвания на твоя браузър може да се причислят на цялата сесия. Сесийните бисквитки се изтриват, когато затвориш браузъра.  Правно основание за изпозлването на тези бисквитки е чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

На нашия уебсайт се използва бисквитката на използвания от нас инструмент за управление на съгласието, с който събираме и протоколираме съгласията за използване на технически ненеобходими бисквитки. Тук обработваме по-специално следните категории лични данни: Вашия IP-адрес в анонимизирана форма, дата и час на съгласието, статус на одобрението, анонимен, случаен ключ. Правно основание за използване на тази бисквитка  е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Нашият законен интерес се състои в ефективното администриране на съответните дадени от Вас съгласия. Ние документираме съответните данни докато не оттеглите Вашето съгласие , а след това за целите на доказването за срок до 3 години.

 

 

 1. Настройки на бисквитки

В банера с бисквитки на началния екран може да разгледаш и конфигурираш използването на бисквитки с клик, като преместиш съответния плъзгач наляво или надясно. Тук  стигаш до банера с бисквитки.Formularbeginn

 

7.) Предаване на данни

Ние предаваме събраните от нас данни принципно само, когато:

 • си дал съгласието си за това съгласно чл. 6, параграф 1, изр. 1, буква а) от ОРЗД;
 • предаването се изисква съгласно чл. 6, параграф 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД за предявяване, упражняване или защита на правни претенции и няма основание да се приеме, че пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни;.
 • сме законово задължени съгласно чл. 6, параграф 1, изр. 1, буква в) от ОРЗД за предаването или
 • това е необходимо съгласно чл. 6, параграф 1, изр. 1, буква б) от ОРЗД за изпълнението на договор с Вас или за изпълнението на преддоговорни отношения, което е по Ваше искане.

Част от обработването на данните може да се осъществи от нашите доставчици. Освен посочените в настоящата политика за защита на личните данни доставчици, в това число може да спадат по-специално и изчислителни центрове, които запаметяват нашите уебсайт и бази данни, оференти на софтуер, ИТ-компании, които поддържат нашите системи, агенции, както и консултантски фирми. Когато предаваме данни на нашите доставчици, те могат да ги използват единствено за изпълнение на задачите си. Ние избираме внимателно нашите доставчици. Те са обвързани с договор съгласно чл. 28 ОРЗД, разполагат с подходящи технически и организационни мерки за защита на правата на субектите на данни и биват периодично проверявани от нас.

Освен това може да е необходимо предаване на данни във връзка с искания от компетентните органи, когато това се изисква за целите на предотвратяването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания.

 

8.) Предаване на данни в трета страна

 

Както е обяснено в настоящата политика за защита на данните, ние използваме услуги, чиито доставчици понякога се намират в трети страни (извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство) или обработваме лични данни в държави, чието ниво на защита на данните не съответства на това на Европейския съюз. Ако случаят е такъв и Европейската комисия не е издала решение за адекватност (чл. 45 ОРЗД) за тези страни, ние сме предприели подходящи предпазни мерки, за да гарантираме подходящо ниво на защита на данните за всякакви трансфери на данни. Те включват стандартните договорни клаузи на Европейския съюз или обвързващи вътрешни разпоредби за защита на данните.

Когато това не е възможно, ние основаваме предаването на данни на дерогации в особени случаи съгласно чл. 49 ОРЗД, по-специално на твоето изрично съгласие или необходимостта от предаването за изпълнение на договор или за изпълнение на преддоговорни задължения.

Ако се предвижда прехвърляне на данни към трета страна и няма решение относно адекватно ниво на защита или подходящи гаранции, е възможно и съществува риск органите в съответната трета страна ( напр. тайни служби) да получат достъп до прехвърлените данни, за да ги събират и анализират и да не може да бъде гарантирана приложимостта на Вашите права като субект на данни. В случай че получим Вашето съгласие чрез банера за бисквитки, ще бъдете информирани за това.

 

 

9.) Права на субект на данни

В случай че „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД  обработва Вашите лични данни, Вие сте субект на данните по смисъла на ОРЗД. Имате следните права спрямо „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД в качеството му на администратор на лични данни:

 

Ако искате да упражните правата си, моля, изпратете и-мейл до нашето длъжностно лице по защита на данните, назначено от администратора, на имейл: dataprotection@kaufland.bg или на следния пощенски адрес:до „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД гр. София 1233, ул. „Скопие“ 1А. .

 

Вашите искания за упражняване на правата Ви като субект на данни и нашите отговори на тях ще се съхраняват за целите на документацията за период до три години и в отделни случаи при предявяване, упражняване или защита на правни искове и за по-дълго. Правно основание за обработване на данните е чл. 6, параграф 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД, основавайки се на нашия интерес за защита срещу евентуални правни претенции съгласно чл. 82 от ОРЗД, избягване налагането на административни глоби или имуществени санкции съгласно чл. 83 от ОРЗД както и изпълнение на нашето задължение за отчетност в съответствие с чл. 5, параграф 2 от ОРЗД.

 

а) Право на оттегляне на съгласието (чл. 7, параграф 3 от ОРЗД)

Ако обработването на данни се базира на Вашето съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време с действие за в бъдеще.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на досегашната обработка на данни.. 

 

б) Право на възражение (Чл. 21 от ОРЗД)

Доколкото обработването на данни се основава на чл. 6, параграф 1, буква е) ОРЗД, Вие имате право на възражение срещу обработването съгласно чл. 21 ОРЗД:

 

Съгласно Чл. 21 от ОРЗД имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработването на лични данни. Ако възразите срещу дадено обработване на Вашите лични данни, занапред те ще бъдат изтрити и/или ще спрат да се използват за маркетингови цели или за свързаното с тях профилиране.

След Вашето възражение ще спрем да обработваме личните Ви данни и за други цели, освен ако администраторът не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите ми, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.. Тук ще трябва да представите основания за възражението, които възникват в конкретната ситуация.

 

Законосъобразността на обработването, извършено преди възражението, не се засяга от възражението.

 

в) Право на информация на субекта на данни (чл. 15 ОРЗД)

Имате право да получите безплатно информация, дали обработваме Вашите лични данни.
Ако обработваме Вашите данни, имате право да получите информация кои данни, отнасящи се за Вас, обработваме и как.

 

г) Право на коригиране (чл. 16 от ОРЗД)

В случай че Вашите лични данни не са верни или са непълни, имате право да изискате коригиране или допълване. 

 

д) Право на изтриване (чл. 17 от ОРЗД)

Имате право на изтриване на Вашите лични данни, ако са изпълнени условията на чл. 17 от ОРЗД. Правото Ви на изтриване зависи например от това, дали данните Ви са все още необходими за изпълнение на законово задължение или за целите, за които са били обработвани. 

 

е) Право на ограничаване на обработването (чл. 18 от ОРЗД)

Ако все още не можем да изтрием Вашите данни поради законови задължения, може да поискате ограничаване на обработването на личните данни, които се отнасят за Вас, при условията на чл.18 от ОРЗД. Имате право на ограничаване на обработването, например, ако сте подали възражение срещу обработването в съответствие с чл. 21 (1) от ОРЗД и все още не е ясно дали законовите основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данни .

 

ж) Право на преносимост на данни (чл. 20 от ОРЗД)

Имате право да получите личните данни, които сами сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това право обаче не бива да влияе на права и свободи на трети лица. 

 

з) Право на подаване на жалба пред надзорен орган (чл. 77 от ОРЗД)

Без да се засягат други административни или съдебни средства за защита, имате право по всяко време да подадете жалба до надзорния орган по защита на личните данни – данни – Комисия за защита на личните данни (Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg).

 

 

10.) Промяна на политиката за защита на личните данни

През определен период от време ще променяме настоящата политика за защита на личните данни съгласно новите изисквания, ако това е необходимо поради промени в приложимото законодателство или технологични разработки.

 

Статус: март 2022

 

 

CONTACT

DEPARTD GmbH

Ritterstr. 6
10969 Berlin

Tel.: +49 151 59 17 72 81
E-Mail: info@departd.de

OFFICAL PARTNER OF

Partner Icon Spark AR

© 2022 DEPARTD