Polityka prywatności ARX

Polityka prywatności ARX

 

1) Informacje ogólne

 

Cieszymy się, że korzystasz z naszej aplikacji Augemented Reality (rozszerzona rzeczywistość) i dziękujemy Ci za Twoje zainteresowanie. Dokładamy wszelkich starań, aby móc Ci zapewnić kompleksową ofertę internetową. Równocześnie bardzo ważna jest dla nas ochrona Twojej prywatności podczas korzystania z naszej strony internetowej. W związku z tym poniżej szczegółowo wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy w tym kontekście oraz w jakim celu, a także co dzieje się z Twoimi danymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej arx.departd.de. Dane osobowe to wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (np. Twoje imię i nazwisko, Twój adres, numer telefonu i adres e-mail itp.). Dane nieosobowe to takie dane, za pomocą których nie można ustalić Twojej faktycznej tożsamości. Możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio – poprzez powiązanie z określonym identyfikatorem, takim jak nazwa użytkownika lub numer członkowski. Podczas przetwarzania Twoich danych ściśle przestrzegamy przepisów prawnych, w szczególności postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz przywiązujemy dużą wagę do tego, aby Twoja wizyta na naszej stronie internetowej była całkowicie bezpieczna.

 

 

2) Podmiot odpowiedzialny

 

Osobą kontaktową i tzw. administratorem danych w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych podczas wizyty na naszej strony internetowej i korzystania z naszej aplikacji Augmented Reality (aplikacja AR) w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) jest spółka DEPARTD GmbH, Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy o osobisty kontakt z nami. Nasze dane kontaktowe:

 

DEPARTD GmbH

Kurfürstendamm 194

10701 Berlin

Tel: +49 30 58 58 43 601

E-mail: datenschutz@limitd.com

 

3) Inspektor ochrony danych

 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych dotyczących naszych  ofert lub wizyt na naszej stronie internetowej oraz korzystania z naszej aplikacji AR można w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisemnie na podany powyżej adres pocztowy oraz elektronicznie na adres e-mail datenschutz@limitd.com (z dopisekiem: „do rąk inspektora ochrony danych Wunderdeals”). Wyraźnie zwracamy uwagę, że w przypadku korzystania z tego adresu e-mail przesłane treści nie są przekazywane do wyłącznej wiedzy naszego inspektora ochrony danych. Dlatego w przypadku chęci wymiany informacji poufnych prosimy wpierw o bezpośredni kontakt z nami za pośrednictwem tegoż adresu e-mail.

 

 

4) Gromadzenie informacji ogólnych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

 

Cel i kategorie danych

Podczas korzystania z naszej strony internetowej w sposób automatyczny (tzn. nie w drodze rejestracji) zbierane i przechowywane są ogólne informacje, tzw. pliki dziennika serwera. Wykorzystywane serwery webowe standardowo przesyłają i przechowują następujące dane:

 

 • Twój Adres IP
 • nazwy otwieranych plików, 
 • stronę internetową, z której przeszedłeś do naszej oferty za pośrednictwem linku,
 • datę i godzinę wywołania danej strony,
 • a także rodzaj przeglądarki, wersję przeglądarki i system operacyjny użytkownika.

 

Celem tego przetwarzania jest zapewnienie możliwości wywołania naszej strony internetowej z Twojego urządzenia oraz prawidłowe wyświetlanie naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu lub w Twojej przeglądarce. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji naszej strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów. Tych danych nie wykorzystujemy do celów marketingowych.

 

Podstawa prawna

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika systemowego stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na prezentowaniu zoptymalizowanej strony internetowej oraz na umożliwieniu komunikacji między naszym serwerem a Twoim urządzeniem końcowym.

 

Okres przechowywania

Dane są usuwane, jak tylko przestaną być wymagane do osiągnięcia celu ich gromadzenia. Jednakże następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. W przypadku gromadzenia danych do celu udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. 

 

Odbiorca

Dane te są przechowywane w pliku dziennika na serwerze naszego dostawcy, który jest wykorzystywany jako podmiot przetwarzający dane na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO.

 

 

5) Aplikacja Augmented Reality

 

Cel i kategorie danych

W sytuacji uzyskiwania przez Ciebie dostępu, przeglądania i/lub interakcji z naszą aplikacją AR, przetwarzamy informacje o urządzeniu i aplikacji takie jak Twój adres IP, rodzaj urządzenia, system operacyjny oraz informacje o przeglądarce, które są gromadzone przy użyciu zanonimizowanych identyfikatorów sesji.

 

W przypadku zeskanowania kodu QR lub otwarcia łącza przez link zawartość aplikacji AR zostanie przesłana do Twojego urządzenia, z którego korzystasz. Aby treści aplikacji AR mogły być wyświetlane na Twoim urządzeniu i zintegrowane ze środowiskiem kamery Twojego urządzenia końcowego, musisz udzielić zgody na dostęp techniczny do kamery i czujnika żyroskopowego. Aby móc zaimportować treści aplikacji AR do środowiska uchwyconego przez kamerę, przetwarzanie Twojego adresu IP jest konieczne ze względów technicznych. Te dane nie są poddawane jakiejkolwiek analizie. Wszystkie dane związane z obrazem i dźwiękiem zarejestrowane przez Twój aparat fotograficzny pozostają wyłącznie na Twoim urządzeniu końcowym użytkownika i nie są nam przekazywane. W tym przypadku chodzi o tak zwane przetwarzanie danych po stronie klienta.

 

 

Podstawa prawna

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, jeżeli wywołanie strony następuje w trakcie korzystania ze strony internetowej lub aplikacji AR, a w pozostałych przypadkach art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes w zapewnieniu stałej funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych systemów.

 

Okres przechowywania

Przetwarzanie danych jest bezwzględnie konieczne do umożliwienia działania strony internetowej oraz aplikacji AR, do zapewnienia stałej sprawności i bezpieczeństwa naszych systemów oraz do ogólnej administracyjnej aktualizacji naszej strony internetowej. Poza tym dane dostępowe są również tymczasowo przechowywane w wewnętrznych plikach dziennika w celach opisanych powyżej, którymi są na przykład znalezienie przyczyny i podjęcie działań przeciwko powtarzającym się lub mającym charakter przestępczy wywołaniom naszej strony internetowej, które zagrażają jej stabilności i bezpieczeństwu. Z tego powodu pliki dziennika są przechowywane przez 7 dni, a następnie usuwane usuwane.

 

6) Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie – tzw. ciasteczek. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, które są przesyłane do Twojego urządzenia końcowego i tam zapisywane w Twojej przeglądarce. Ciasteczka te sprawiają, że strona internetowa staje się bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza  i bezpieczniejsza.

Możesz skonfigurować ustawienia Twojej przeglądarki w taki sposób, aby ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Chcemy jednak zwrócić uwagę, iż może się w takiej sytuacji zdarzyć, że nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ta witryna wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek, których zakres i funkcje zostały wyjaśnione poniżej:

 

 1. Ciasteczka wymagane ze względów technicznych:

Ciasteczka wymagane ze względów technicznych umożliwiają sprawne funkcjonowanie naszej strony internetowej. Obejmują one w szczególności tzw. ciasteczka sesyjne. Przechowują one tzw. identyfikator sesji (ID sesji), dzięki któremu różne zapytania Twojej przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Ciasteczka sesyjne są usuwane bezpośrednio po zamknięciu przeglądarki internetowej. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Na naszej stronie internetowej korzysta się z ciasteczka narzędzia do zarządzania zgodą, którego używamy do uzyskiwania i rejestrowania zgód na korzystanie z ciasteczek niewymaganych ze względów technicznych. Przetwarzane są tu w szczególności następujące dane osobowe: Twój adres IP w formie zanonimizowanej, data i godzina wyrażenia zgody, status zgody, anonimowy, losowy klucz. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest skuteczne zarządzanie odpowiednimi zgodami, których nam udzieliłeś. Odpowiednie informacje dokumentujemy do czasu wycofania Twojej zgody, a poza tym do celów dokumentacyjnych przez okres do 3 lat.

 

 

 1. Ustawienia dot. ciasteczek

Na banerze ciasteczek na ekranie głównym można wyświetlić i skonfigurować sposób korzystania z ciasteczek, klikając i przeciągając odpowiednie suwaki w lewo lub w prawo. W tym miejscu przejdziesz do banera-ciasteczek.Formularbeginn

 

 

7) Przekazywanie danych osobom trzecim

Zebrane przez nas dane będą przekazywane osobom trzecim co do zasady tylko wtedy, gdy:

 • wyraziłeś na to wyraźną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO,
 • przekazywanie danych na podstawie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO będzie konieczne w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw do przypuszczenia, że nieujawnienie Twoich danych leżało w nadrzędnym interesie zasługującym na ochronę,
 • zostaniemy zobowiązani do przekazania danych na podstawie przepisów prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO) lub
 • będzie to prawnie dopuszczalne i niezbędne na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO do przetwarzania danych w celu realizacji stosunków umownych z Tobą lub do realizacji środków przedumownych, co będzie się odbywać na Twoje zapytanie.

Część przetwarzania danych może być wykonywana przez naszych dostawców usług. Oprócz dostawców usług wymienionych w niniejszej polityce prywatności, mogą to być w szczególności centra danych, które przechowują naszą stronę internetową i bazy danych, dostawcy oprogramowania, dostawcy usług informatycznych, którzy zajmują się konserwacją naszych systemów, agencje oraz firmy konsultingowe. Jeśli przekazujemy dane naszym dostawcom usług, mogą oni wykorzystywać je wyłącznie do realizacji swoich zadań. Dostawcy usług zostali przez nas starannie wybrani oraz uzyskali od nas stosowne zlecenia. Są oni związani naszymi poleceniami na podstawie zawartych z nimi umów, stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą, oraz są przez nas regularnie kontrolowani.

Ponadto, przekazywanie danych może nastąpić w związku z zapytaniami urzędowymi, postanowieniami sądowymi i postępowaniami prawnymi, jeśli jest to niezbędne do ścigania lub egzekwowania prawa.

 

 

8) Przekazywanie danych do państw trzecich

Jak wyjaśniono w treści niniejszej polityki prywatności, korzystamy z usług, których dostawcy częściowo mają swoją siedzibę w tzw. krajach trzecich (poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub przetwarzają tam dane osobowe, tj. w krajach, w których poziom ochrony danych nie odpowiada poziomowi ochrony obowiązującemu w Unii Europejskiej. Jeśli tak jest, a Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych (art. 45 RODO) dla tych krajów, podjęliśmy odpowiednie kroki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych w przypadku jakiegokolwiek przekazywania danych. Należą do nich m.in. standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej lub wiążące wewnętrzne przepisy o ochronie danych.

Tam, gdzie nie jest to możliwe, przekazywanie danych opieramy na wyjątkach od art. 49 RODO, w szczególności na wyraźnej zgodzie użytkownika lub konieczności przekazania danych w celu wykonania umowy lub wdrożenia środków przedumownych.

Jeżeli przewiduje się przekazywanie danych do państwa trzeciego i nie wydano decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub nie wprowadzono odpowiednich zabezpieczeń, istnieje możliwość oraz ryzyko, że organy w danym państwie trzecim (np. służby wywiadowcze) mogą uzyskać dostęp do przekazywanych danych w celu ich gromadzenia i analizowania oraz że nie będzie można zapewnić egzekwowania praw osób, których dane dotyczą. Zostaniesz o tym poinformowany w przypadku uzyskiwania zgody za pomocą banera ciasteczek.

 

 

9) Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli firma DEPARTD GmbH przetwarza Twoje dane osobowe, wówczas jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu przepisów RODO. W stosunku do DEPARTD GmbH jako administratora danych przysługują Ci poniższe prawa. 

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, wyślij wiadomość do naszego inspektora ochrony danych pocztą elektroniczną na adres datenschutz@limitd.com lub pocztą tradycyjną na adres DEPARTD GmbH, Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin, Niemcy.

 

Zapytania dotyczące dochodzenia praw związanych z ochroną danych i nasze odpowiedzi na te zapytania będą przechowywane do celów dokumentacyjnych przez okres do trzech lat, a w indywidualnych przypadkach w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych również przez dłuższy okres. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, polegający na naszym interesie obejmującym prawo do obrony przed roszczeniami cywilnymi zgodnie z art. 82 RODO, na unikaniu grzywien zgodnie z art. 83 RODO oraz na przestrzeganiu przepisów – tzw. rozliczalność zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO.

 

 1. Prawo do wycofania udzielonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

Jeżeli udzieliłeś nam swojej zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 1. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie lub uzasadnionym interesie strony trzeciej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

 

Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych do celów marketingowych ani do celów związanych z profilowaniem.

Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych również do innych celów, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo przetwarzanie danych będzie służyć dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. W tym miejscu należy wyjaśnić powody sprzeciwu, które wynikają z Twojej konkretnej sytuacji.

 

Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, które Ciebie dotyczą.
Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, wówczas masz prawo do uzyskania informacji o tym, które dane Ciebie dotyczące są przez nas przetwarzane oraz w jaki sposób.

 

 1. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, wówczas przysługuje Ci prawo do zażądania ich poprawienia lub uzupełnienia. 

 

 1. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Możesz zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, jeśli spełnione są wymogi określone w art. 17 RODO. Twoje prawo do usunięcia danych zależy na przykład od tego, czy Twoje dane są nadal niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub do celów, dla których były przetwarzane. 

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Jeśli nie możemy jeszcze usunąć Twoich danych, między innymi ze względu na zobowiązania prawne, wówczas na warunkach określonych w art. 18 RODO możesz zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych przysługuje Ci na przykład wtedy, gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora danych przeważają nad Twoimi powodami.

 

 1. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Przysługuje Ci prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Ciebie dotyczą, a które nam przekazałeś. Prawo to nie może jednak naruszać praw i wolności innych osób. 

 

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem w dowolnym momencie masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Możesz się na przykład zwrócić się do organu nadzorczego w miejscu Twojego zamieszkania, w miejscu Twojej pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia. Listę organów nadzorczych wraz z adresami znajdziesz na stronie: bfdi.bund.de.

 

 

10) Zmiana informacji o ochronie danych

Od czasu do czasu będziemy dostosowywać niniejszą informację o ochronie prywatności do nowych wymagań, jeśli będzie to konieczne ze względu na zmiany w obowiązującym prawie lub rozwój technologiczny.

 

Stan informacji: marzec 2022 

 

 

CONTACT

DEPARTD GmbH

Ritterstr. 6
10969 Berlin

Tel.: +49 151 59 17 72 81
E-Mail: info@departd.de

OFFICAL PARTNER OF

Partner Icon Spark AR

© 2022 DEPARTD